Home » Національно – патріотичне виховання

Оголошення

Малосмілянська школа перший клас

 

Іменинники

Малосмілянська школа вітає іменинників!
Вітаємо

Бажаємо
Міцного здоров’я
Та мирного неба —
Це все, що для щастя
Насправді нам треба.
А ще щедрих усмішок,
Творчих натхнень,
Святкового настрою
В цей ясний день.

РОЗКЛАД ДЗВIНКІВ

1 урок 8.30 - 9.15
2 урок 9.25 - 10.10
3 урок 10.20 - 11.05
4 урок 11.25 - 12.10
5 урок 12.20 - 13.05
6 урок 13.15 - 14.00
7 урок 14.10 - 14.55

Архів новин

Національно – патріотичне виховання

Патріотичне виховання.

 • Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з учнями  та модернізації навчально-виховного процесу.
 • Тому національно-патріотичне виховання учнів – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового значення для кожного вчителя. Відповідно методичних рекомендацій з патріотичного виховання (Лист МОН України від 27.11.2014р.№ 1/9-61) ,патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне виховання, сприяти формування у дітей та їх батьків національних та загальнолюдських цінностей.

Напрямками роботи  Малосмілянської загальноосвітньої  школіи І-ІІ ступенів 

 з національно-патріотичного виховання є:

−    формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

− виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

−    формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України;
−    збереження і продовження українських культурно – історичних традицій;
−  виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
−  формування національної  свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
−  формування  соціальної  активності;
−  виховання правової культури особистості;
− формування  й  розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
−  формування в  учнів потреби до праці  як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
− сприяння розвитку фізичного, психічного та  духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

 

Проект: «Плекаємо патріотів України».

 

Мета проекту:

 • сприяти вихованню у молодого покоління національно – патріотичних почуттів;
 • поглибити знання вихованців з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;
 • формувати повагу до культурного та історичного минулого України,високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;
 • розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти вихованців;
 • виховувати високі моральні якості особистості;
 • стимулювати постійне зростання вихованців як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності; здатність до виконання громадянського обов’язку.
 • забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

Завдання проекту:

 • підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та школі зокрема;
 • зорієнтувати виховну систему школи на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;
 • виявлення рівня сформованості в вихованців патріотичних і громадянських якостей;
 • розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;
 • впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
 • інформувати всіх учасників навчально – виховного процесу про досягнення і нововведення у сфері національно – патріотичного виховання;
 • активізувати роботу педагогічного та учнівського колективу, органів учнівського самоврядування, батьківської громадськості з питань національно – патріотичного виховання;
 • активізувати форми масової національно – патріотичної діяльності

(пошукова робота, тематичних заходів, пов’язаних із знаменними та

пам’ятними датами);

 • вивчати та популяризувати серед освітянського загалу передовий педагогічний досвід з питань формування громадянина – патріота України.

 

Учасники проекту: вчителі, учні, батьки.

Тривалість:  5 років.

Тип проекту: творчий, виховний, колективний.

Актуальність проекту: патріотичне виховання підростаючого покоління – одна з найактуальніших задач нашого часу. Проект «Плекаємо патріотів України» – це можливість донести до вихованців, вчителів, батьків, що патріотизм – основа духовного життя кожної людини, її прагнення до волі та процвітання своєї країни. Патріотизм становить одну з найважливіших складових частин національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного краю, до інших націй і народностей. Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого – це основа патріотичного виховання. Актуальність проекту доведена самим життям. Спільна праця вихованців та педагогів сприяє формуванню духовно-етичних, патріотичних орієнтирів молоді.

Шляхи реалізації проекту

Зміст етапу Термін реалізації Виконавці
Підготовчий етап
1 Базовий етап, під час якого відбувається підготовка до реалізації проекту, підготовка нормативних документів, розробка перспективних планів, моніторинг базової системи патріотичного виховання в закладі.

 

2017-20 ЗДШ НВР.

Психолог, педагог організатор..

Формуючий етап
2 Основний етап реалізації змісту проекту, що передбачає впровадження системи заходів із патріотичного виховання учнів. 2017-2020 ЗДШ НВР,

педагог організатор, класні керівники

Діагностико-корегуючий та прогностичний етап
3 Етап вивчення результативності реалізації проекту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження.

 

2020-2021 ЗДШ НВР,

педагог організатор.

 

Очікувані результати:

 • сформованість у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;

забезпечення єдності навчання,виховання і психологічної підготовки учнів до захисту Батьківщини; вироблення єдиних поглядів на проблему виховання громадянина, патріота; формування компетентної особистості,орієнтованої на загальнонародні традиції, з усвідомленою громадянською позицією; залучення до співпраці  щодо реалізації проекту батьківський комітет, громадськість міста, позашкільні установи.

Шляхи реалізації проекту

2017-2018 н.р.

 

Заходи з національно – патріотичного виховання спрямовані на реалізацію проекта.

Проведення першого  уроку  на тему“Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну” 01.09
Оформлення куточків « Волонтер –патріот», «Наші Герої». Протягом року
Урок мужності і милосердя під девізом «Борімося – поборемо!». Акція «Зігрій запашним чаєм солдата» До 11.09
Фотовиставка учнівських робіт  “Твоя країна – Україна” 18.09
Проведення  тематичних  екскурс-сій    на тему  « Хай  вічно  горить  вогонь  пам’яті» (22.09 –  День  партизанської   слави ).   19.09-22.09
Інформаційна хвилина присвячена Всесвітньому Дню миру, (тематична)

Флешмоб.

21.09

 

Провести  акцію  « Грані  добра»

(допомога  ветеранам Великої  Вітчизняної  війни ).

Вересень – листопад
Операція   «Памятник»

(благоустрій пам’ятників селища).

Протягом  року
Конкурс-виставка  дитячого  малюнка   до  Міжнародного  дня миру  на  тему  «Ми за мир  на  планеті  Земля».  22.09
День людей похилого віку. Акція милосердя «Поспішайте творити добро!»  волонтерська допомога ветеранам війни та праці, людям похилого віку, вітання вчителів пенсіонерів з професійним свято  

Жовтень

Уроки мужності в класних колективах «Герої не вмирають!!!» 03.10 – 06.10
Інформаційні години

“Значення українського козацтва в історії України»

12.10 – 13.10
Виховні  години  «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»  (до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників) 13.10 – 16.10
До  дня  українського козацтва провести по класах  усні журнали, бесіди , інтелектуальні  ігри , тематичні екскурсії ,,Козацькому роду нема переводу “. Протягом місяця
Бібліотечна година «Мова моя материнська». 13.10
 Тематичні лінійки:

§   ««І пам,ять гострим болем озветься» (До дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій)

§  “Мово рідна, слово рідне…». До Дня української писемності.

 

24.11

09.11

Урок мужності до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні». 07.11
Тиждень української писемності та мови:

-мовознавча вікторина ;

-конкурс читців ;

-випуск тематичної газети;

-свято «Без мови нема народу»

09.11 – 16.11
Урок «Мово моя, калинова»

–         конкурс юних читців «Мужай , прекрасна наша мово»(присвячений конкурсу з української мови ім.. П.Яцика)

До09.11

До 25.11

Акції «Хвиля доброти» та «Лист солдату» Протягом місяця
Класні години :«Такого ще земля не знала »

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

24.11
Флешмоб “Я люблю українську поезію”. У шкільному коридорі на перерві діти з різних класів (за попередньою домовленістю) нібито випадково зупиняються й читають по черзі уривки зі своїх улюблених поезій. ) 09.11
Акція «Пам’ять утрачених сіл Смілянщини». Покладання  квітів  до пам’ятника жертвам голодомору 1932 – 1933 років.  21.11
Зустрічі  з  ветеранами-односельцями  . 03.11-07.11
Представлення учнівських міні-проектів дня Гідності та Свободи  «Моя Батьківщина – Україна»21.11. До 23.11
Година Пам’яті «Мир нам діставсь нелегкою ціною, пам’ять про це буде завжди зі мною». 24.11
            «Наші земляки – наші захисники»   до Дня Збройних Сил України:

–        конкурс малюнків «Армія – гордість держави

–        -конкурс військово-патріотичної пісні

–        -змагання «Я- майбутній захисник Вітчизни»

 

01.12-06.12
Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» Протягом місяця
Андріївські вечорниці “Турнір юних леді та джентельменів» 13.12
Уроки мужності в класних колективах

 «Збройні сили України – історія і сьогодення»;

01.12 – 06.12
Брейн-ринг «Обрядовість українців» 22.12
Шоу-програма « Козаки – не простаки!» 06.12
Відвідування  музеїв,  театрів,  художніх  виставок  під  час  зимових  канікул( згідно з планом  роботи). 01.01

– 08.01

Різдвяні вітання для воїнів АТО

Театралізоване свято «Різдвяний вертеп»

26.12 – 14.01
Заходи до Дня Соборності України

Участь в акції «Діти єднають Україну»

 

21.01.

Тематична лінійка

22.01 – День Соборності України. Що означає бути патріотом?

 

 

22.01

Проведення виховних годин до Дня соборності України «Діти єднають Україну» 16.01- 22.01
Тематична лінійка «27 січня – міжнародний день пам’яті жертв Голокосту» 26.01
  Тематична лінійка «Пам’яті тридцяти» (29 січня – День пам’яті загиблих під Крутами) 30.01
 • А пам’ять серце збереже… (15 лютого – День вшанування учасників бойових дій)
15.02
 • У мові моїй краса і неповторність

(21.02 – Міжнародний  день рідної мови  )

22.02
Розробка та реалізація проекту  «Дякуємо за мужність» до Дня Героїв Небесної Сотні 2- й

тиждень

Заходи до Дня Героїі Небесної  Сотні

–        тематичні години спілкування;

–        зустріч з учасниками подій на Майдані та воїнами АТО;

–        перегляд відеофільмів.

2-й  тиждень
Фотовиставка «Моя Батьківщина – Смілянщина» 27.02-28.02
Виставка учнівських робіт  « Наша творчість тобі, Україно»; тематична виставка «Я і моя родина» Протягом міс.
Шевченківська декада  у школі (за окремим планом) “Слово, пісне, душа  Кобзарева, ви – окраса і суть нашого  життя”.

Свято Шевченківської поезії «Кобзареві передзвони»

09.03

16.03

09.03

Виставка-аукціон  учнівських поробок «Світ моїх захоплень», з метою благодійного збору коштів для воїнів АТО. 14.03
ü  Тематична декада «Шевченківські дні» 10.03
ü  Проект  «Жінки в історії України» 31.03
Організація  учнів  для  проведення  акції  «Милосердя»  (упорядкування  пам’ятників селища).

–        Акція «Хвиля доброти»

Квітень -травень
Виставка стіннівок “Чорнобиль – біль України”. 24.04 – 27.04
Участь в районному інтернет –проекті «Ми –патріоти Черкащини», під проект «Сім духовних святинь малої Батьківщини»  
Провести конкурс малюнків «Великодня писанка» квітень
Провести трудовий десант «Збережи довкілля»,  участь у Всеукраїнській трудовій акції

«Турбота молоді тобі, Україно»

Протягом місяця
Хвилина мовчання, присвячена Дню Чорнобильської трагедії. 26.04
Заходи щодо Дня Чорнобильської трагедії:

 • відкритий виховний захід «Чорнобиль не має минулого часу»
 • «Мій біль Чорнобиль» тематична лінійка
 • класні години на тему «Чорнобильська трагедія»
 

 

 

26.04

Операції  «Милосердя» (протягом місяця)  та «Добрий ранок, ветеране!»  

10.05

Тематичні лінійки до Дня Перемоги:

 • « Пам’ять війни – це пам’ять серця»

Відкрита виховна година «Щаслива родина – щаслива Україна» до Міжнародного дня сім’ї 

 

08.05

 

15.05

Уроки мужності Ми дякуємо Вам за мир», зустрічі із воїнами АТО.  

Травень

Участь в районному етапі Інтернет-проекті «Ми – патріоти Черкащини», під проект «На цій землі янародився» 10.05
Спортивна гра «Козацькі забави»
Військово-спортивна гра «Козацькому роду нема переводу!» травень
Круглий стіл «Герой. Патріот. Лідер» (мета:ознайомити учнів з  людьми, які в роки Великої Вітчизняної війни проявили героїзм, патріотизм, лідерські якості у боротьбі  з німецько – фашистськими загарбниками, показати, як важливо сьогодні пам’ятати уроки історії і подвиги наших дідів і прадідів). 18.05
Виховний захід «Смілянщина – окраса України, це часточка моєї Батьківщини!» ( віртуальна екскурсія Смілянщиною) 11.05
Провести військово-патріотичну гру «Козацькому роду нема переводу» до Дня молодіжних та дитячих організацій(16.05)(«Джура») До 16.05

Проект_Плекаємо патріотів України

Проект “Сторінки історії жителів села, яких торкнулася безжалісна війна” 

 

Шкільне життя

RSS Новини середньої освіти в Україні

 • Сталася помилка Це може означати, що канал не працює. Спробуйте ще раз пізніше.

Допоможіть покращити сайт нашої школи!

Натисніть кнопку або перейдіть за посиланням та візьміть участь у опитуванні. Нам дуже важлива Ваша думка!

Допомога у покращенні сайту школи

ДОПОМОГТИ!